+381 11 45 33 985 | +381 63 733 5099

office@dfcconsulting.net

Naše usluge

Stvaramo strategije, gajimo poverenje, unapređujemo vaše poslovanje.

Pored korporativnog upravljanja i pravnih poslova na polju kompanijskog prava i privrede, što predstavlja srž našeg poslovanja, pružamo i sve ostale pravne usluge kako fizičkim licima tako i domaćim i stranim privrednim društvima o čemu možete pročitati više na stranici usluge.

Kompletna podrška poslovanju 0
Upravljanje i implementacija projekata 0
Dnevni upiti 0
Finansijska analiza 0

Ko smo mi?

Dinamičan mlad tim, diplomiranih pravnika sa položenim pravosudnim ispitom, koji poseduje renomirano iskustvo u privredi i pravosuđu, spreman da pruži svojim klijentima kompletnu pravnu podršku u skladu sa njihovim potrebama, zakonskom regulativom i uslovima tržišta.
Kontaktirajte nas : +381 11 45 33 985

Sa ponosom predstavljamo

Aktuelni i završeni projekti

Zaštita podataka o ličnosti / GDPR

DFC Consulting je angažovan na više projekata domaćih i stranih klijenata u cilju uspostavljanja sistema zakonite obrade prikupljenih podataka o ličnosti. Navedeno podrazumeva pružanje pravne podrške i izradu normativnih internih akata klijenata i njihovo usklađivanje sa važećom domaćom i međunarodnom regulativom, kao i zastupanje pred Poverenikom za informacije od javnog značaja.

Interreg IPA program Mađarska - Srbija

DFC Consulting je angažovan da pruži tehničku pomoć kontrolnom telu u Srbiji u okviru INTERREG IPA Programa Mađarska – Srbija 2014-2020 u cilju pružanja kapaciteta prvostepenoj kontroli kroz koordinisanje i sprovođenje aktivnosti implementacije projekta i javnih nabavki, a sve u skladu sa propisama EU i PRAG pravilima EU za potrebe kontrolnog tela i Korisnika Programa.

Unapređenje poslovne klime u Srbiji

Na Projektu “Unapređenje poslovne klime u Srbiji”, koji finansira Sida (Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju), DFC Consulting je angažovan na komponenti koja podrazumeva izgradnju kapaciteta lokalnih samouprava Srbije za privlačenje investicija predstavljanjem raspoloživih resursa i zemljišta potencijalnim investitorima.

BMD Socks d.o.o

DFC Consulting je angažovan na poslovima pružanja pravnog savetovanja i pravnih i advokatskih usluga za potrebe BMD Socks d.o.o. prilikom uspostavljanja procesa rada i usklađivanje rada sa nacionalnim i međunarodnim standardima, regulisanje radnih odnosa sa zaposlenima, uvoza i izvoza, tumačenja pravnih propisa u oblastima carinskih propisa, zakona o privrednim društvima, kao i Odluka Vlade RS tokom trajanja vanrednog stanja usled COVID – 19 pandemije.

ADVOKATSKE USLUGE

Stručni tim DFC Consulting-a ostvaruje saradnju sa eksternim advokatskim kancelarijama kao i eksternim ekspertima za pojedine oblasti prava, u cilju pružanja kompletne pravne podrške, kako na polju consulting-a, tako i na polju pravosuđa.
Vaše vizije, naš zadatak. Ostanimo u kontaktu…